Zarząd Ice Code Games S.A. z siedziba w Krakowie niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 23 czerwca 2022 r. na godz. 12:30. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Krakowie, przy ul. Grzegórzeckiej 67d lok. 26, 31-559 Kraków.

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

ICG_zwolanie_ZWZ_2022_.pdf
ICG_Projekty_uchwal_ZWZ_2022.pdf
ICG_informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_ZWZ_2022_.pdf
ICG_formularz_do_glosowania_ZWZ_2022.pdf
ICG_pelnomocnictwo_osoby_prawne_ZWZ_2022_.pdf
ICG_pelnomocnictwo_osoby_fiz_ZWZ_2022_.pdf

NEWCONNECT, ogłoszenie


Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 2 grudnia 2021 r. AVATRIX Spółka Akcyjna (PLDGTAV00013) Data publikacji: 2.12.2021

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie AVATRIX Spółka Akcyjna (PLDGTAV00013) Data publikacji: 29.06.2021

Uchwały podjęte podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Digital Avenue Spółka Akcyjna (PLDGTAV00013) Data publikacji: 20.07.2020

Uchwały podjęte przez ZWZ Digital Avenue S.A. w dniu 24 czerwca 2019r. Digital Avenue Spółka Akcyjna (PLDGTAV00013) Data publikacji: 24.06.2019

Uchwały podjęte przez ZWZ Digital Avenue S.A. w dniu 26 kwietnia 2018 r. Digital Avenue Spółka Akcyjna (PLDGTAV00013) Data publikacji: 26.04.2018

Treść uchwał podjętych przez ZWZA Digital Avenue S.A. Digital Avenue Spółka Akcyjna (PLDGTAV00013) Data publikacji: 26.04.2017

Treść uchwał podjętych przez ZWZA Digital Avenue S.A. Digital Avenue Spółka Akcyjna (PLDGTAV00013) Data publikacji: 21.06.2016